Riksbyggen Logga Ring Riksbyggen dygnet runt: 0771 - 860 860 även vid felanmälan

Milstolpar

2017                 Parkeringsplatserna märks ut.

2017                Tvättmaskiner och torkskåp byts ut, Elektronisk bokningstavla installeras.

2016-2017      Vindskivor och plåtar i anslutning till fönster och dörrar målas.

2016                 Växtligheten utmed husfasaderna tages bort. Gamla träd fälls (38 st) och                                    nya träd planteras (51 st).

2015                 Lek- och grillplatser byggs.

2011-2012      Ventilationen renoveras. Säkerhetsdörrar och postboxar installeras.

2010                 Garageportarna byts ut.

2008                 Balkongerna renoveras.

2007-2009     Tvättstugorna renoveras och förses med ny utrustning.

2005                Fönster och balkongdörrar renoveras.

2002                Miljöhus byggs. Fönsterytterbågar byts ut till aluminium.

2000                Målning av trapphus.

1999-2000    Stambyte och badrumsrenovering.

1984                Tilläggsisolering av fasad som förses med röd och gul colorocksten.

1970-1979     Tak renoveras och tegelpannor byts ut.