Riksbyggen Logga Ring Riksbyggen dygnet runt: 0771 - 860 860 även vid felanmälan

Renovering

Då vi ser att många renoverar och bygger om sina lägenheter vill vi påminna om paragraf 36 i föreningens stadgar.

§36

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd som innefattar:

  1. 1.  Ingrepp i bärande konstruktion
  2. 2.  Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  3. 3.  Annan väsentlig förändring av lägenheten

För säkerhets skull! tag alltid kontakt med styrelsen d v s vicevärden som är styrelseledamot innan ni påbörjar några förändringar. Observera att arbetet alltid skall utföras fackmannamässigt.

Fläktsystem – motordriven köksfläkt förbjuden!

Fläktsystemet i våra hus har Fläktfabrikens kontrollventilationssystem. Detta innebär central utsugning av luft genom kontrollventiler (evakueringsventiler)

OBS: Motordriven köksfläkt får ej monteras i detta system!