Riksbyggen Logga Ring Riksbyggen dygnet runt: 0771 - 860 860 även vid felanmälan

Störande grannar

Om du upplever en granne som störande är det ingen idé att som första alternativ be styrelsen att ”ge grannen en tillsägelse”. Börja istället med att själv ta kontakt med grannen och diskutera vad du upplever vara en störning. Om ingen förbättring sker, prata med dina andra grannar. Upplever de också att det finns en störning? Om så är fallet bör ni, antingen tillsammans eller var och en för sig, tillskriva styrelsen och framföra era synpunkter.

Styrelsen agerar först om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • Den som upplever störningen skall först själv tagit initiativ till ett samtal med personen om det man upplever vara en störning, så denne är medveten om problemet.
  • Det skall vara fråga om upprepade störningar. Dessa skall vara väl dokumenterade med tider och datum.
  • Fler än en bostadsrättsinnehavare skall lida av störningen – alltså minst två grannar skall uppleva att det finns en störning.
  • Klagomålen skall kommit till styrelsen skriftligt och vara undertecknade. Styrelsen agerar aldrig utifrån anonyma skrivelser eller telefonsamtal.

Akut störning efter 22.30
Ring Riksbyggen dygnet runt 0771 – 860 860 och begär störningsjouren för anmälan av akut störning som inträffar efter kl.22:30.